Gaby en Cindy
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Kikker en zijn vriendjes Kikker in de kou - Max Velthuis
(Advertentie voor leraar of ouder)

1 kopje zout

1 kopje bloem

1 kopje water

 

Mengen, verven

 

Is genoeg voor ongeveer 4 kinderen.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Fuotsje foar fuotsje, stap foar stap.

Glêd as sjippe, wat in grap.

Do falst om, ik glyd ût.

Do leist op 'e kont en ik op 'e snút!